ซื้อบัตรเข้างาน

ระบุรายละเอียดด้านล่างนี้เพื่อทำการจองบัตรของคุณ


ผู้ซื้อบัตร

@

ประเภทบัตร

Tier 2 ถึง Sat, 30 Nov '19

Regular

26,750 บาท
25,500 บาท

Group

26,750 บาท
22,738 บาท
วันนี้ - ถึง Tue, 10 Dec '19

บัตรทั้งหมด 0 ใบ
รวมเป็นจำนวน
บาท